NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen og er å finne i Sentrumsbygg, Hotellvegen 42, 3880 Dalen.
Det er opent for drop-in kvar måndag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. 

NB! Ta med BankID dersom du skal besøke NAV-kontoret.

Du finn elles mykje informasjon på www.nav.no eller ved å ringe telefon 55 55 33 33.

Arbeidsgjevarar brukar www.nav.no/arbeidsgiver  eller ringer
telefon 55 55 33 36.

Det er tilgjengeleg PC-ar på biblioteket der du kan bruke dei digitale tenestene frå NAV.

Kontaktpersonar i Vinje

Aslaug Ringhus40 10 37 91
Kjersti Betten40 90 77 95
Susanne Lien40 61 68 23
Cecilie Nesheim46 92 49 48
Janne Haugland40 10 49 46
Gerd Kari Skaalen, NAV leiar95 83 22 11
Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar90 94 67 08

Kontaktpersonar i Vest-Telemark

  • Seljord, Kviteseid, Nissedal: Tore Dag Lid, telefon 41 22 39 54 
  • Fyresdal, Tokke, Vinje: Emilie Narvestad, telefon 94 19 31 89 
  • IA-rådgjevar Olav Aalandslid, telefon 99 44 92 30
  • IA –Rådgjevar: Olav Aalandslid, telefon 99 44 92 30  
  • Gjeldsrådgjevar: Berit Valhovd, telefon 90 24 62 43 eller Anne Marie Åsheim, telefon 96 01 12 38