Jobbe i Oppvekst

Denne sida er under arbeid 

Jobbe i Helse og omsorg

Denne sida er under arbeid 

Informasjon for nye og eksisterande verksemder

Eit sterkt næringsliv er ein del av fundamentet for eit levedyktig og godt lokalsamfunn. Dei mange små verksemdene i kommunen vår utgjer ein hjørnestein i Vinje. Kommunen satsar difor på næringsutvikling. 

Les nyttig informasjon for nye og eksisterande verksemder her.