Samtalegruppe

Ein onsdag i månaden er det samtalegruppe for pårørande til personar med demens. Det er ein uhøgtidleg samlingsstad for kaffe og samtale. Det foregår på Gullsmedbygget i Åmot og varar frå kl 12-14. 

Prostdiakon Eilev Erikstein og demenskoordinator Marianne Eriksen er med. 

Er det ynskje om samtalegruppe i ditt nærområde, kan du ta kontakt med oss, så kan me også utvide med fleire grupper. 

Individuelle samtaler: 

Ta kontakt om du ynskjer ein individuell samtale. 

Pårørandeskule: 

Hausten 2023 har det vore pårørandeskule i Vinje. Me tar sikte på å gjennomføre det annankvart år framover. Om det er stor etterspurnad kan det bli kvart år, men då i eit interkommunalt samarbeid.  

Anna nyttig informasjon frå nasjonale instansar- sjå lenker nedanfor: