Listeforslag frå partia blir fortløpande lagt ut til offentleg ettersyn. 
Frist for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12.00.

Listeforslag kan du sende ved å nytte valdirektoratet si elektroniske løysing eller ved å sende inn på papir.

Me gjer merksam på at det kan bli endringar på listene fram til valstyre si endelege godkjenning innan 1. juni 2023.

 

Innkomne listeforslag:

Vinje Senterparti
Sosialistisk Venstreparti
Vinje INP Industri og Næringspartiet
Vinje Arbeiderparti
Høgre
Fremskrittspartiet
Vinje tverrpolitiske bygdeliste

 

Mal for innlevering av listeforslag på papir:

 

Opprette elektronisk listeforslag: