Storeguthallen/idrettshall

Storleik: 24m x 16m
Oppmerkt til: badminton
Tribune
Garderobar: 1 dame og 1 herre

Blir brukt til idrettsføremål, konsertar, festar m.m.  
Plassar: 450 ståplassar 
Areal: 385 m2

Informasjon om tinging av lokale finn du her