Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

Helgestillingar

Vinje sjukeheim langtidsavdelinga ynskjer personar med helsefagutdanning, andre kan og søke. Personar utan fagutdanning vil bli mellombels tilsett - ID 2022/722
Søknadsfrist: 11.02.22

Sjukepleiar

3x100% fast stilling som sjukepleiar frå snarast ved Vinje Helse og meistring - sjukeheimen ID - 2022/718
Søknadsfrist: 11.02.22

Sjukepleiar

Inntil 100% fast stilling som sjukepleiar frå snarast ved Helse og omsorg natt institusjon - sjukeheimen og nattpatrulje  - ID 2022/16
Søknadsfrist:11.02.22

Vernepleiar

2x100% fast stilling som vernepleiar ved Helse og omsorg, Teneste for funksjonshemma   ID - 2022/713
Søknadsfrist: 11.02.22

1