Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

Fysioterapeut

100% vikar stilling frå 09.08.21 - 31.12.21, med moglegheit for forlenging. ID 1918.
Søknadsfrist: 28.06.21

Øyfjell barnehage

100% vikarstilling som pedagogisk leiar frå 15.08.21-14.08.22 – ID 1916
Inntil 90% vikarstilling som fagarbeidar/assistent frå 15.08.21-31.12.21 med moglegheit til forlenging – ID 1917
Søknadsfrist: 30.06.21

Lærar

70% fast stilling ved Øyfjell oppvekstsenter ledig frå 01.08.21 – ID 1915
Søknadsfrist: 18.06.21

Helsefagarbeidar

23 % svangerskapsvikariat med arbeid 2.kvar helg ledig frå 05.07.21-13.05.22
12,21 % fast helgestilling med arbeid 3.kvar helg ledig frå 16.08.21. ID 1914
Søknadsfrist: 25.06.21

Helsefagarbeidar

83,8 % fast stilling med arbeid 3.kvar helg ledig frå 01.09.21. ID 1912
Søknadsfrist: 25.06.21

Sjukepleiar

100% fast stilling - heimetenesta Åmot, ledig frå 16.08.2021. ID  1911
Søknadsfrist: 21.06.21

Ergoterapeut

70% fast stilling ledig ved fysio-og ergoterpeut tenesta, frå 18.06.21 – ID 1909
Søknadsfrist: 18.06.21

1