Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

Åmot skule

Lærar inntil 80% mellombels stilling på vaksenopplæringa frå snarast til 31.07.23 – ID2022/4581
Lærar inntil 80% mellombels stilling i 1. - 4. klasse frå snarast til 31.07.23 – ID2022/4582
Kontaktlærar inntil 100% mellombels stilling i ungdomsskulen frå snarast til 31.07.23 ID 2022/4583
Lærar inntil 80% vikariat i ungdomsskulen med kompetanse i engelsk og musikk frå snarast til 31.07.23 - ID 2022/4584
Lærar inntil 100% mellombels stilling med kompetanse i spesialpedagogikk frå snarast til 31.07.23 – ID 2022/4585
Fagarbeidar/assistent inntil 100% mellombels stilling frå snarast til 16.06.23 – ID 2022/4586
Søknadsfrist: 06.10.22

Lege

100% vikariat ledig frå 14.12.22 til 13.12.23 ID 2022/4568
Søknadsfrist: 14.10.22

Avdelingsleiar - langtidsavdelinga

100% fast stilling som avdelingsleiar til langtidsavdelinga ved Vinje sjukeheim. Ledig frå 01.11.22 - ID 2022/4564
Søknadsfrist: 16.10.22

Avdelingsleiar - korttidsavdelinga

100% vikariat som avdelingsleiar til korttidsavdelinga ved Vinje sjukeheim. Ledig frå 01.11.22 - ID 2022/4417
Søknadsfrist: 16.10.22

Rådgjevar plan

100 % fast stilling som rådgjevar plan. ID 2022/4130
Søknadsfrist 10.10.2022