Prosjektet tettpå er eit tverrfagleg samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, NAV, arbeidstilsynet og utvalde kommunar. Vinje kommune er ein av dei utvalde kommunane.

Føremålet er å redusere etterspurnaden etter useriøs arbeidskraft i byggjenæringa. 

Her kan du lesa meir om prosjektet tettpå:Vinje