I Vinje kan du bu på mange ulike måtar, i heile vår vidstrakte kommune! 

Vil du bu på eit gardsbruk med god plass rundt deg, i ein sentral leiligheit, pusse opp eit gamalt småbruk, eller kanskje bu i eit bustadfelt med kort avstand til topp moderne idrettsanlegg, turstiar, skiløyper, barnehagar og skular? I Vinje er det låge prisar på kommunale tomter, og fornuftige prisar på bustader. 

Her kan du sjå oversikt over kommunen sine ledige bustadtomter

Her kan du sjå oversikt over bustader til sals (finn.no)

Kunne du tenkje deg å gjera i stand eit gamalt bygg? Då anbefalar me at du tek ein kikk på prosjektet Ljos i gamle hus!

Vinjelosen 

Ta gjerne kontakt med Vinjelosen om du har spørsmål, eller om du lurar på om Vinje kan vera plassen for deg! 
Les meir om Vinjelosen her 

Skal du flytte? 

Registrer flytting via nettsidene til Skatteetaten her.

Sjå retningsliner for bruk av filmen “Vinje er framtida” her