I 2013 vedtok styret for eigedomen å frede småviltet i 3 sesongar, pga liten rypebestand.

I 2016 vedtok styret å frede rypebestanden i ytterlegare 3 år frå og med hausten 2016.

Grunna tilbakemeldingar frå fjellfolk og villreinjegarar hausten 2019 om at det er svært lite fugl å sjå i fjellet, har styret for eigedomen vedteke å frede jaktsesongen 2019/2020.

Styret for Berunuten vest opnar for begrensa rypejakt hausten 2021.
Jaktstart 10. oktober, maks 5 jegere pr/dag.
Baglimit 3 ryper pr/dag.

Kortsalet blir opna 1. juni kl. 09.00.

Kortsal på inatur