Avdelinga i Øvre distrikt dekker heimebaserte tenester i Edland, Haukeli, Vågslid, Arabygdi og ned til Smørklepp. 

Heimesjukepleia har todelt vaktordning kvar dag frå kl. 07.30 – 22.15.
Det er natteneste etter behov. 

Flatlandslegatet

Søknad om omsorgsbustad i Flatlandslegatet skjer til leiar i legatet:

Olav Svalastog, Grungedal 109, 3895 Edland.
Telefon 41212713