Her held heimehjelp, heimesjukepleie og Grannestoga dagtilbod til.

Heimesjukepleia har todelt vaktordning kvar dag frå kl. 07.00 – 22.30.
Frå kl. 22.30 er det natteneste i eit samarbeid med Vinje sjukeheim.