Det kan oppstå situasjonar då tenestene må endrast for ein kort periode og det er viktig at du gjev beskjed dersom du reiser bort, eller av anna årsak ikkje kan motta tenesta til avtala tid.

Denne tenesta er ikkje lovpålagd og du må søkje om den. Du må leggje ved ei fullmakt dersom det er ein annan som søkjer for deg.