Midtstoga er ei langtidsavdeling med plass til 12 personar. 
Ved sjukeheimen er det også 13 plassar tilrettelagd for personar med ulike former for kognitiv svikt og demens. Desse plassane er fordelt på avdelingane Furuly og Vesleheimen. 

Venteliste

Det er for tida 8 på venteliste til langtidsplass ved sjukeheimen.