Ordninga om kommunalt bustadtilskot er for privatpersonar som møter desse inntektskriteriane:

  1. Husstandar med ei inntekt: Øvre brutto årsinntekt på kr 600.000. 
  2. Husstandar med to inntekter: Samla øvre brutto årsinntekt på kr 800.000.
  3. Inntektsgrensene blir indeksregulera årleg.
  4. Personar som bur åleine samt aleineforeldre med små born skal prioriterast.

Meir informasjon om tilskotet og søknadsposessen finn du her