Dei generelle råda om testing for covid-19 for nyoppståtte luftvegsymptom, gjeld ikkje lenger. Råda er no å halde seg heime om ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak.
Les meir her