Det er sett av 2 millionar kroner til Enøk-tiltak for private bustader og verksemder med adresse i Vinje kommune. Søknadane vert handsama fortløpande så lenge det er att midlar.

Du kan søkje om støtte til energisparande tiltak i private bustader og næringsbygg, gjort etter 16. juni 2022

Det er eige søknadsskjema inne på Vinjenett.no, for å søkje støtte. Link til søknadsskjema finn du her

Tilskotet gjeld investeringar gjort etter kommunestyrevedtaket den 16. juni 2022.

Støtteordning og satsar
Bytte av gamle ved-/oljeovnar til reintbrennande ovnar: 
20 %, maks kr 4 000
Bytte av gamle innsatsar i peisar:
20 %, maks kr 4 000
Pellets-/Flisfyringsanlegg:
20 %, maks kr 16 500
Varmepumpe vatn:
20 %, maks kr 33 000
Varmepumpe luft:
20 %, maks kr 6 500
Solenergianlegg:
20 %, maks kr 600 000
Etterisolering yttertak/tak mot kaldtloft (maks støtte kr 60 pr m2):
20 %, maks kr 3 000
Etterisolering golv mot grunn/kald kjellar (maks støtte kr 45 pr m2):
20 %, maks kr 4 500
Etterisolering yttervegg (maks støtte kr 110 pr m2):
20 %, maks kr 22 000
Skifte av glas:
 20 %, maks kr 1 000 per glas
Skifte av ytterdør:
20 %, maks kr 1 000 per dør
Rådgjeving, gjennomgang:
20 %, maks kr 2 500