Desse listeforslaga vart godkjent av valstyret 25.05.2023:

  • Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Høgre
  • Industri- og Næringspartiet
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Vinje tverrpolitiske bygdeliste

Fullstendige vallister er lagt ut på Tenestetorget på Vinje kommunehus