Løyve 
Årsløyve i løypenettetkr 1 500
Døgnløyve i løypenettetkr 150
Turistløyve i løypenettetkr 10 000
Løyve etter søknad - utskriving av løyve kr 275
Årsløyve ungdom*kr 750

Eigar av kvar eigedom der snøskutertraseen kryssar har rett på opptil fire grunneigarløyve.

Sjå §4-3 om guida turløyve i Forskrift for løypenett.