Løyve  
Årsløyve i løypenettet 1 250
Døgnløyve i løypenettet 325
Turistløyve i løypenettet 10 000
Løyve etter søknad - utskriving av løyve  275
Årsløyve ungdom* 1 000

Grunneigar som har rett på eit årsløyve skal få løyve kostnadsfritt.

*I rullering av forskrift for fritidskøyring blir det fremja forslag om ungdomskort 16 - 22 år, og sesongkort istadenfor årskort.

Prisendring på turistløyve skuldast at gebyret no innheld guida tur, 10 årsløyver er inkludert i gebyret og ein kan nytte heile løypenettet