Løyve  
Årsløyve i løypenettet 1 250
Døgnløyve i løypenettet 300
Turistløyve i løypenettet 5 000
Løyve etter søknad - utskriving av løyve  250
Grunneigar som har rett på eit årsløyve skal få løyve kostnadsfritt