Løyve  
Årsløyve 1 000
Døgnløyve 250
Turistløyve 5 000
Løyve etter søknad - utskriving av løyve  150
Grunneigar som har rett på eit årsløyve skal få løyve kostnadsfritt