Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkomen til nye nettsider:

For å kunne sjå og nytte desse sidene best mogleg anbefalar me at du brukar til dømes Chrome, Firefox eller Edge som nettlesar. 

NAV

Kontoret i Åmot er ope måndag, tysdag ,torsdag og fredag kl. 10:00- 14:00
Onsdag: ope kun for avtale
NB! Ta med BankID dersom du skal besøke NAV-kontoret.

Vi oppmodar alle som ynskjer samtale med ein rettleiar om å bestille time.
Sjølv om opningstida er til kl 14:00, er det ingen ting i vegen for å gjere avtalar ut over dette tidspunket.
For ordinær ekspedering er det ikkje naudsynt å bestille time.

Du finn elles mykje informasjon på nav.no