Slit du med å betale lån og rekningar grunna høge renter og høge prisar? Byrjar utgiftene å bli høgare enn inntekta? 


For å få råd og hjelp til å handtere problema, kan du ring direkte til økonomirådgjeverane i NAV Vest-Telemark:

  • Berit Valhovd telefon 90 24 62 43 
  • Anne Marie Åsheim telefon 96 01 12 38.