På oppdrag frå Vest-Telemarkrådet leier Visit Telemark eit prosjekt for å etablere ein felles masterplan for reiselivet i Vest-Telemark. Her får du siste nytt frå prosessen.

Representantar frå reiselivet i alle kommunane tar del i prosessen, som også skal munne ut i kommunale handlingsplanar. Dette prosjektet er første fase i arbeidet med ny reiselivsstrategi for Vinje. I eit parallelt prosjekt blir det også jobba med berekraftsertifisering av Vest-Telemark som reisemål.

Prosjektleiinga i Visit Telemark sender ut nyheitsbrev om prosessen. Les siste utgåve her