Trygg Trafikk sitt tema denne månaden er å stresse ned i trafikken og ta trygge val

Nokre korte fakta:

  • Møteulykker står for den største delen av dødsulykker i trafikken
  • Føre kan variere mykje på ei vegstrekning
  • 1001-1002-1003 er ikkje alltid nok! Hald avstand, og på vanskeleg føre bør avstandes aukast.
  • Om du aukar farten frå 80 km/t til 90 km/t sparar du bare 50 sekund per mil.
  • Reglar knytt til forbikøyring kan du lese i trafikkreglane § 12. Link til trafikkreglane her
  • Hugs at det er betre å koma 5 minutt for seint, enn og ikkje koma fram i det heile tatt.