Vest-Telemarkrådet skal saman med kommunane i Vest-Telemark arrangere tre kveldar i november månad med tema «Tips og råd om energisparing i huset ditt». 

Håkon Minnesjord Solheim, tømrar, sivilarkitekt og energirådgjevar for ENOVA, vil koma med gode råd om ENØK-tiltak, energibruk, energikjelder, og praktiske tips om korleis me kan spare pengar på enkle bygningstekniske tiltak på bustadhusa våre. Det vil i tillegg bli lokale eksempel frå kvar kommune, samt informasjon om ENOVA-støtteordningar til ENØK-tiltak.

Du kan møte der det passar deg best:

  • Granvin kulturhus i Seljord onsdag 15. november kl. 17-19
  • Vinjehuset i Åmot torsdag 23. november kl. 17-19
  • Fyresdal Næringshage i Fyresdal torsdag 30. november kl. 17-19

Enkel servering.

Hjarteleg velkomen!

Bilde av plakat for arrangement
Bilde av plakat for arrangement