Vaksineanbefaling for gravide

Folkehelseinstituttet anbefalar no at gravide i 2. og 3. trimester tar koronavaksine. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.
Bakgrunn for anbefalinga er at gravide kvinner har noko auka risiko for alvorleg forløp av koronasjukdom samanlikna med ikkje gravide kvinner, sjølv om risikoen for den enkelte er veldig låg. Les meir om oppdaterte vaksineanbefalingar for gravide på fhi.no, som du finn her.

 

Vaksinasjon av 16-17 åringar

Regjeringa har etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet bestemt at 16-17 åringar skal tilbydast koronavaksine.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalar at årskull 2004 og 2005 får tilbod om koronavaksine. Regjeringa har fylgt denne anbefalinga, og vil inkludere desse årskulla i koronavaksinasjonsprogrammet.

Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syk øke. Vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I byrjinga av juli kom FHI med ei foreløpig anbefaling om å tilby vaksine til denne aldersgruppa, men dei ynskte å gjere ei ny vurdering seinare med oppdatert kunnskap av vaksinering av ungdom. Den nye kunnskapen som har kome dei siste seks vekene styrkar anbefaling om å tilby vaksine til 16-17 åringar, skriv FHI i sitt oppdragssvar.

Les heile nyheita på regjeringen.no.

Tilbodet om vaksinering går til alle født i årskull 2004 og 2005. Dei fleste har fylt 16 år, og er helserettsleg myndig og kan samtykke til vaksinasjon sjølv.
For dei som er født i 2005 og ikkje har fylt 16 år, må det ligge føre samtykke frå begge foresatte. Vinje kommune vil starte vaksinasjonen av denne gruppen i veke 34.

Både vaksina frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksina fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk frå 12 år.