Kommunal bustadtomt kr 200 000
Kommunal bustadtomt over 1,5 mål kr 250 000
Tinglysing - oppretting av eigedom (papir) kr 585
Tinglysing - oppretting av eigedom (digitalt) kr 540
Tinglysing - skøyte (papir) kr 585
Dokumentavgift skøyte - 2,5 % av kjøpesum på kr 200 000/250 000