Kommunestyret løyvde i møtet 14. desember 1 million til å vidareføre ENØK ordninga i 2024. Tiltaket er for private bustader og verksemder med adresse i Vinje kommune. Søknadane vert handsama fortløpande, så lenge det er pengar. 

 

Det er eige søknadsskjema inne på Vinjenett.no, for å søkje støtte. Link til søknadsskjema finn du her

Tilskotet gjeld investeringar gjort etter kommunestyrevedtaket den 16. juni 2022.

Sak om vidareføring av ordninga blei handsama i årsbudsjett for 2024, i kommunestyre 14. desember 2023. Les saka her (151/2023 - Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027)

Støtteordning og satsar
Bytte av gamle ved-/oljeovnar til reintbrennande ovnar: 
20 %, maks kr 4 000
Bytte av gamle innsatsar i peisar:
20 %, maks kr 4 000
Pellets-/Flisfyringsanlegg:
20 %, maks kr 16 500
Varmepumpe vatn:
20 %, maks kr 33 000
Varmepumpe luft:
20 %, maks kr 6 500
Solenergianlegg:
20 %, maks kr 600 000
Etterisolering yttertak/tak mot kaldtloft (maks støtte kr 60 pr m2):
20 %, maks kr 3 000
Etterisolering golv mot grunn/kald kjellar (maks støtte kr 45 pr m2):
20 %, maks kr 4 500
Etterisolering yttervegg (maks støtte kr 110 pr m2):
20 %, maks kr 22 000
Skifte av glas:
 20 %, maks kr 1 000 per glas
Skifte av ytterdør:
20 %, maks kr 1 000 per dør
Rådgjeving, gjennomgang:
20 %, maks kr 2 500

Det kan søkjast om utskifting av lamper til LED-teknologi. Ta kontakt med verksemdsleiar Knut Martin Edland for meir informasjon og søknadsprosessen på dette.