Vinje kommune inviterer til lansering av filmen “Vinje er framtida”

Tid:   laurdag 2. desember kl. 17.00-19.30
Stad: Vinjehuset 

Filmprodusenten Norway Communicates AS har vitja Vinje over ei tid, og produsert filmsekvensar til representasjon av kommunen. Filmteamet har møtt fleire Vinbyggjarar, og filmsekvensane har fokus på menneska i forteljinga. Du vil truleg kjenne att fleire lokale andlet! Naturen talar for seg... Vel møtt til ein sosial og artig samankomst! 

Du må melde deg på arrangementet og billett tingar du her på eBillett!

Plakat med program
Plakat med program