Trygg Trafikk sitt tema denne månaden er sykkelhjelm.


Riktig bruk av en ein god sykkelhjelm er det beste du kan gjera for å ta vare på deg sjølv når du syklar. Ein god sykkelhjelm er både lett å finne og lett å halde i god stand – og held deg beskytta mot den vanlegaste og mest alvorlege sykkelskada.

Opp mot 80% av alvorlege skadar syklistar opplever skuldast smell og støt mot hovudet. Bruk av sykkelhjelm er difor den beste beskyttelsen du har som syklist.

I ei undersøkjing gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34% at dei sjelden eller aldri brukar hjelm.

For meir informasjon om bruk av sykkelhjelm, sjå her