Barnehagane i Vinje nyttar undersøkinga til UDIR. Undersøkinga er annan kvart år.
Neste undersøking blir i 2023.