Det er lovbestemt bandtvang for hund i tida frå og med 1. april til og med 20. august.

 

Hunden skal haldast i band eller forsvarleg inngjerda, slik at den ikkje kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevande dyr og deires reir, bu eller hi.

Dette er jf. § 6 i Lov om hundehold (hundeloven), "Sikring av hund ved båndtvang m.m.":

Vis omsyn til lova