Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ivaretatt? Ei spørjeundersøking for deg som er pårørande

Vinje kommune har som mål å styrke samarbeidet med pårørande. 
Me ynskjer tilbakemeldingar på korleis pårørande til brukarar av helse- og omsorgstenestene i kommunen opplever seg involverte og ivaretekne. 
I samband med dette arbeidet tek kommunen i bruk den nasjonale spørjeundersøkinga «Ivaretatt?» - www.pårørendeundersøkelsen.no. Undersøkinga rettar seg mot pårørande over 18 år, og er ei anonym undersøking som du kan svare på kvart år mellom 01.desember og 31.mars. Undersøking er elektronisk. 
Kommunen vil bruke resultat frå undersøkinga i sitt forbetringsarbeid.

IVARETATT