Sportsfiske/isfiske Berunuten vest

Dagskort kr 75
Vekekort kr 200
Årskort kr 350 (gjeld kalenderåret)

Garnfiske Berunuten vest

Vekekort kr 300 pr 10 dobber / 5 dobber utanbygds
Årskort kr 1000 pr 10 dobber / 5 dobber utanbygds (gjeld kalenderåret)

Årskortet gjeld også som kort for sports-/isfiske

 

Storviltjakt Berunuten vest (berre innanbygds)

Elg - kalv kr 2 000
Elg - ungdyr kr 3 500
Elg - vaksen kr 6 000
Villrein - vaksen bukk kr 3 000
Prisane er inklusive fellingsavgift  
Framandkort kr 500
Gjestejegarar (gjeld ikkje Rauland statsalmenning) kr 500
 

Overnatting hytter Berunuten vest

Overnatting pr natt kr 200
Innom for rasting kr 50
Årskort familie kr 1 000 (gjeld kalenderåret)
Årskort enkeltperson kr 1 000 (gjeld kalenderåret)

Barn under 16 år gratis - gjeld innanbygds og utanbygds.

Dersom brukarar av eigedomen ikkje gjer opp for seg, vert det fakturert eit straffegebyr på 3 x det aktuelle gebyret.

IBAN: NO3127170700037 BIC: DNBANOKKXXX
Du kan betale med Vipps: 108933 - Berunuten hytteleige, 109950 Berunuten fiske. Skriv i merknadsfeltet kva betalinga gjeld.