Sportsfiske/isfiske Berunuten vest

Dagskort kr 100
Vekeskort kr 250
Årskort kr 400 (gjeld kalenderåret)

Garnfiske Berunuten vest

Vekekort kr 300 pr 10 dobber / 5 dobber utanbygds
Årskort kr 1000 pr 10 dobber / 5 dobber utanbygds (gjeld kalenderåret)

Årskortet gjeld også som kort for sports-/isfiske. 
Du får kjøpt fiskekort på inatur.no
Dobber får du kjøpt på kommunehuset i Åmot.

Storviltjakt Berunuten vest (berre innanbygds)

Elg - ungdyr kr 2 500
Villrein - vaksen bukk (2,5 år og eldre) kr 3 500
Fritt dyr m/kalv kr 3 500
Prisane er inklusive fellingsavgift  
Framandkort kr 700
Gjestejegarar (gjeld ikkje Rauland statsalmenning) kr 700

Småviltjakt: Dagskort kr 400

Overnatting hytter Berunuten vest

Overnatting pr. natt kr 250
Innom for rasting kr 50
Årskort barnefamilie kr 1 000 (gjeld kalenderåret)

Barn under 16 år gratis - gjeld innanbygds og utanbygds.

Dersom brukarar av eigedomen ikkje gjer opp for seg, vert det fakturert eit straffegebyr på 3 x det aktuelle gebyret.

IBAN: NO3127170700037 
BIC: DNBANOKKXXX

Du kan betale med Vipps: 
108933 - Berunuten hytteleige
109950 Berunuten fiske. 
Skriv i merknadsfeltet kva betalinga gjeld.