Kostveitvegen må framleis vere stengt ved Vågi dam, den blir ikkje opna 24. mai som fyrst annonsert. Dette skuldas problem med å oppnå tilfredsstillande resultat av injeksjon under vegen ved Vågi dam. Omkøyring via Tjønnegrendsvegen. 

Statkraft beklagar eventuelle ulemper dette medfører for dei som brukar Kostveitvegen, og ber om forståing for at arbeida ved dammen må gjennomførast.  

Spørsmål kan rettast til: 

Prosjektleiar Tor Helge Midtbø på telefon 95 70 01 36, e-post TorHelge.Midtbo@statkraft.com 

Byggeleiar Halvor Grønlid på telefon 94 15 21 62, e-post Halvor.gronlid@stakraft.com