Telemark Næringshage

Telemark Næringshage jobbar med næringsutvikling innanfor mange fagområde og har fleire tenester retta mot verksemder som ønskjer å utvikle seg vidare. Les meir om tilbodet til Telemark Næringshage

NAV marknadskontakt

NAV har som mål å hjelpe flest mogleg personar inn i arbeidslivet. Eit av virkemidla deira er marknadskontaktar. Ved å innhente kunnskap om rekrutterings- og kompetansebehov i ulike bransjar i den lokale arbeidsmarknaden og skape gode relasjonar med arbeidsgivarar, skal marknadskontaktane formidle arbeidskraft og skape moglegheiter for inkludering i arbeidslivet. NAV sine marknadskontaktar tilbyr også enkel rettleiing når verksemder må nedbemanne. 

Verksemder er velkomne til å ta kontakt ved behov for rekruttering, eller for ei uformell samtale for å bli betre kjent. Marknadskontakten kjem også gjerne på besøk til verksemder.

NAV sin marknadskontakt for Vinje kommune:

Emilie Narvestad
E-post: emilie.narvestad@nav.no

Tilskot frå fylkeskommunen til bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) er ei tilskotsordning frå Vestfold og Telemark fylkeskommune. Verksemder som vil gjere ei vesentleg endring av produksjonen, etablere seg på nye marknader eller treng eit kompetanseløft, kan søke om BIO-midlar. Det er fleire søknadsfristar gjennom året. Les meir på fylkeskommunen sine nettsider

Etter- og vidareutdanning

Nettbasert opplæring

  • Innovasjon Noreg - nettbaserte kurs, spesielt knytt til eksport og internasjonalisering

  • DigitalNorway - nettbaserte rettleiarar og introduksjonskurs om teknologi og digitalisering

  • Start i Vestfold - etablerertenesta i Vestfold arrangerer ein del webinar om viktige tema som datatryggleik og økonomi

  • Skatteetaten - webinar om enkeltpersonføretak og aksjeselskap

  • Lørn.tech - nettstad med mykje innhald knytt til teknologi

  • Google Garage - nettkurs og webinar i regi av Google, med fokus på digital marknadsføring

Studentengasjement

Vårt regionale universitet tilbyr mange moglegheiter for verksemder til å engasjere studentar. Lenkene i lista nedanfor fører vidare til meir informasjon på USN sine nettsider. Ta gjerne kontakt med næringskontoret om du er interessert i studentengasjement.

Annonsering av ledige stillingar

I tillegg til Finn.no vil me tilrå å annonsere stillingar på Arbeidsplassen, ei teneste frå NAV. Her får du også råd om rekruttering og stillingsannonser. Les meir her

USN tilbyr annonsering av ledige stillingar på sitt studentintranett. Les meir her