Er du mellom 16 og 25 år, og har eit talent eller interesse utanom det vanlege innan sport eller andre kulturaktivitetar?

Då kan du søkje kulturstipend eller idrettsstipend! 
Kvart stipend er på kr 25 000

Intensjonen bak desse stipendmidlane er å vidareutvikle din dugleik og interesse.

Søk innan 1. desember på skjema

Skjema for å søkje på kulturstipend finn du her

Skjema for å søkje på idrettsstipend finn du her