Vinje kommune har nyleg innført innbyggarappen Civis. Me ynskjer å informere om korleis du kan laste ned og bruke appen, og hjelpe til med dette. Om du vil bli betre kjent med heimesida til kommunen, kan du få hjelp til det. Etter informasjonen blir det tid til mat og hygge. 

Eldresenteret på Norheimstunet, Edland: 8. desember

Kl. 11-13: Informasjon om innbyggarappen Civis.
Du kan kjøpe middag på Norheimstunet frå kl. 13.00. Påmelding til middag innan 06.12.
Telefon eller sms: 97 48 98 56, eller e-post: arnhild.romtveit@vinje.kommune.no

Trevet på biblioteket, Åmot: 12. desember

Kl. 11-13: Informasjon om innbyggarappen Civis.
Sanitetslaget og Pensjonistlaget steller til lunsj frå kl. 13.00. Påmelding til lunsj innan 10.12.
Telefon eller sms: 91 77 05 16, eller e-post: stroemm3@online.no

Raulandsakademiet, Rauland: 13. desember

Kl. 11-13: Informasjon om innbyggarappen Civis, i Vesaas-salen.
Du kan kjøpe lunsj frå rikhaldig buffet i kantina frå kl. 13.00. Påmelding til lunsj innan 8.12. 
Telefon 90 79 03 60, eller e-post: post@raulandsakademiet.no

Hugs å ta med telefon eller Ipad om du vil ha hjelp med å laste ned appen!

Ta gjerne kontakt med oss på Tenestetorget om du har spørsmål, telefon 35 06 23 00

Velkommen til ein triveleg og lærerik dag!

Seniortreffa er eit samarbeid mellom Tenestetorget og folkehelseprosjektet Liv og røre for eldre i Vinje kommune 

Du kan lese meir om Civis her.