Fast tilbod pr time - 50% syskenmoderasjon  kr 32
Inntekt under kr 200 000  Friplass
Kjøpetimar kr 53
Kjøpedag i feriane kr 210