Her kan du sjå filmen “Vinje er framtida”!

Filmen er laga av Norway Communicates AS, på oppdrag frå Vinje kommune. 

Den øvste filmen er den lange versjonen, på 16 minutt. Den nedste filmen er den korte versjonen, på 2,36 minutt.

God fornøyelse 😊