Symjebassenga i Vinje er stengde frå 1. juni - 31. august.

Samfunnshus og styrkerom er stengde frå 1. juli  til og med 11. august. 

Hugs å reservere tid i styrkeroma på Vinjenett