Kostveitvegen vil no vera stengt ved Vågi dam i periodar på dagen, i samband med montering av ny flaumluke. Det er planlagt at vegen blir heilt stengt frå 15. desember til 31. januar i samband med ferdigstilling av dammen. Omkøyring via Tjønnegrendsvegen.  Mykje frost kan føre til at dette arbeidet blir utsett til mars/april.

Sjå her om du har spørsmål eller vil lese informasjon frå Statkraft.