Kostveitvegen er no open ved Vågi dam. Det vil vera anleggsarbeid der nokre veker til, og ein må ta høgde for at det kan bli litt ventetid. Autovernet mot dammen vil bli sett opp når arbeidet med dammen er avslutta. 

Spørsmål kan rettast til: 

Prosjektleiar Tor Helge Midtbø på telefon 95 70 01 36, e-post TorHelge.Midtbo@statkraft.com 

Byggeleiar Halvor Grønlid på telefon 94 15 21 62, e-post Halvor.gronlid@stakraft.com