Skulane i Vinje vil gjerne ha kontakt med verksemder som kan tenke seg å få besøk av 9. og 10. klassingar.

Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennomfører prosjektet Kompetansepilot i øvre og vestre del av Telemark. Prosjektet skal bidra til å mobilisere til kompetanseutvikling i samsvar med arbeidslivet sitt behov. 

Eitt av tiltaka som blir testa ut i Kompetansepiloten er tidleg innsats for rekruttering til lokalt næringsliv. Ideen er å presentere lokale verksemder og deira behov for kompetanse og arbeidskraft for lokal ungdom som er i ferd med å velgje utdanning. Tanken er at 9. eller 10. klassingar skal komme ut på besøk til verksemder i nærområdet sitt. Det langsiktige målet er å fremje rekruttering og at lokal ungdom velgjer utdanning som er relevant for lokalt næringsliv.

Tiltaket blir gjennomført i samarbeid med nettverket for karriererådgjeving i skulane. Karriererådgjevarane gjer avtale med aktuelle verksemder og står for gjennomføring av tiltaket. Kompetansepiloten bidrar med økonomiske midlar til blant anna busstransport.

Er di verksemd interessert i å få besøk? Ta kontakt med karriererådgjevaren på den aktuelle skulen!

  • Edland skule: Berit Kili, 99267115, berit.kili@vinje.kommune.no  
  • Rauland skule: Pernille Hjelle, 47370901, pernille.hjelle@vinje.kommune.no 
  • Åmot skule: Aina Svee Tveito, 95252596, aina.s.tveito@vinje.kommune.no