Skjenkeløyve, salsløyve og serveringsløyve 
Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr. gongkr 400
Ambulerande skjenkeløyve 0 - 99 personarkr 270
Ambuleranse skjenkeløyve over 100 personarkr 365
Tidsavgrensa skjenkeløyve 0 - 99 personarkr 645
Tidsavgrensa skjenkeløyve 100 - 300 personarkr 1 275
Tidsavgrensa skjenkeløyve over 300 personarkr 1 750
Fast skjenkeløyve, minimumkr 5500
Fast salsløyve, minimumkr 1760
Tilsynsavgift for sal av tobakkkr 4800