Skjenkeløyve, salsløyve og serveringsløyve  
Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr gong kr 420
Ambulerande skjenkeløyve 0 - 99 personar kr 255
Ambuleranse skjenkeløyve over 100 personar kr 345
Tidsavgrensa skjenkeløyve 0 - 99 personar kr 605
Tidsavgrensa skjenkeløyve 100 - 300 personar kr 1 200
Tidsavgrensa skjenkeløyve over 300 personar kr 1 650
Fast skjenkeløyve, minimum kr 5500
Fast salsløyve, minimum kr 1760
Tilsynsavgift for sal av tobakk kr 4800