Skjenkeløyve, salsløyve og serveringsløyve 
Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr. gongkr 400
Ambulerande skjenkeløyve 0 - 99 personarkr 280
Ambuleranse skjenkeløyve over 100 personarkr 375
Tidsavgrensa skjenkeløyve 0 - 99 personarkr 670
Tidsavgrensa skjenkeløyve 100 - 300 personarkr 1 320
Tidsavgrensa skjenkeløyve over 300 personarkr 1 810
Fast skjenkeløyve, minimumkr 6100
Fast salsløyve, minimumkr 1960
Tilsynsavgift for sal av tobakkkr 5420