Skjenkeløyve, salsløyve og serveringsløyve  
Kunnskapsprøve sal-/skjenke-/serveringsløyve pr gong kr 400
Ambulerande skjenkeløyve 0 - 99 personar kr 230
Ambuleranse skjenkeløyve over 100 personar kr 320
Tidsavgrensa skjenkeløyve 0 - 99 personar kr 560
Tidsavgrensa skjenkeløyve 100 - 300 personar kr 1 120
Tidsavgrensa skjenkeløyve over 300 personar kr 1 530
Fast skjenkeløyve, minimum kr 5200
Fast salsløyve, minimum kr 1660
Tilsynsavgift for sal av tobakk kr 4580