Etablerarprøva

Den som skal vera dagleg leiar på ein serveringsstad må ha bestått prøva og ha fylt 18 år.

Prøva er ei fleirvalsprøve på 90 minuttar, ein må svare rett på 40 av 50 spørsmål.
Det er tillat å bruke lovsamling som hjelpemiddel, som me har til utlån. 

Pensum er boka “Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter”
Lenke til nettbutikk der den kan kjøpast finn du her

Alle som består prøva får eit prøvebevis, som det er viktig å ta vare på.
Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kunnskapsprøva

Den som skal vera styrar eller vara på ein stad med sals- eller skjenkeløyve må ha bestått prøva og ha fylt 20 år. 

Prøva er ei fleirvalsprøve på 60 minuttar, ein må svare rett på 24 av 30 spørsmål.
Det er tillat å bruke norsk ordbok som hjelpemiddel, som me har til utlån. 

Alle som består prøva får eit prøvebevis, som det er viktig å ta vare på.
Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Lenke til pensum og meir informasjon finn du her