Det ligg to bygg med til saman 8 bueiningar bak Vinje helsesenter, rett ved Bruli. 
Dei har ikkje fellesareal, men er tilrettelagd for funksjonshemma. Det er ikkje fast bemanning knytt til desse.