Det er fellesareal i bygget. 
Bustadane er bemanna delar av døgnet. Ved behov på natt, vert dette dekt frå andre bufellesskap.