Omsorgsbustadane er underlagt Tenester for funksjonshemma. 
Bygget har ei sentral plassering i Åmot sentrum.