Omsorgsbustadene er underlagt Tenster for funksjonshemma. Bygget har ei sentral plassering i Åmot sentrum.